វិញ្ញាបនប័ត្រអាយអេសអូ

ផ្សិតអេណុយ - អាយអេសអេសអាយ ៩០០១: ២០០៥

ផ្សិត Enuo ផលិតនៅប្រទេសចិន៖ ក្រុមហ៊ុនអេសអេសអេសអេស

សម្រាប់ការសាកសួរពាណិជ្ជកម្ម

ទាក់ទងមកយើងឥឡូវនេះ

+៨៦ ១៣៩២២៨៦៥៤០៧

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម

ពាក្យគួរតែស្មោះត្រង់, ដូចការសន្យាគឺជាបំណុល!